Historia

Rakennusliike Matti Nykänen Oy

Yritys perustettiin vuonna 1978, jolloin sen nimi oli Rakennusurakointi Matti Nykänen ja hän toimi yksityisenä elinkeinonharjoittajana. Vuonna 1987 yritys vaihtoi yritysmuotonsa kommandiittiyhtiöksi ja yritysnimeksi tuli Rakennusliike Matti Nykänen Ky. Vuonna 1991 yrityksestä tuli osakeyhtiö, Rakennusliike Matti Nykänen Oy ja nimi on käytössä tälläkin hetkellä.

Yrityksen perusti Matti Nykänen ja hän on edelleen yrityksen toimitusjohtaja sekä hallituksen puheenjohtaja. Yritys on tehnyt elinkaarensa aikana eri suuruusluokan rakennustyökohteita aina kerrostaloista pieniin remonttitöihin. Työntekijämäärät ovat vaihdelleet 10 – 30 henkilön välillä töiden tilauskannan mukaan. Työkohteet ovat olleet pääsääntöisesti tarjottuja urakkatyökohteita yleisistä urakkakilpailuista ja yritys on harjoittanut myös vuokra-asuntorakentamista. Yrityksen liikevaihtoluokka on vaihdellut kysynnästä riippuen 1-3 milj. €:n välillä.

 

Kuljetus Matti Nykänen Ky

Vuonna 1991 kuljetuksen puoli eriytettiin omaksi yhtiökseen. Kuljetus Matti Nykänen Ky:n toimitusjohtaja on Matti Nykänen. Kuljetuspuolen yhtiöittämisen jälkeen kuljetuksen palvelut saatiin laajennettua rakennuspuolelta muillekin markkinoille. Asiakkainamme on niin kuntia, yrityksiä kuin yksityisiä henkilöitäkin.